Юридическая информация

Особлива інформація про змiну складу посадових осiб емiтента (Генерального директора) 03.07.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Протокол річних ЗЗА 14.04.2015

Положення про Наглядову Раду 2015 рік

Положення про Ревізійну комісію_2015 рік

Положення про Дирекцію 2015

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)14.04.2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 14.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації:припинено ФІЛІЮ "ДУБНО-АВТОСЕРВІС".