Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Рівне-Авто"

Акт Ревізійної Комісії за 2010 рік

Положення про Дирекцію 2011

Перелік афілійованих осіб

Звіт про фінансові результати

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.

Висновок аудитора за 2010 рік

Протокол Загальних Зборів 2011 рік.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів