Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 23.12.2016р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рівне-Авто» 21.12.2016р.

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 21.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - зміна складу посадових осіб (Генеральний директор) 16.11.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 02.08.2016 року

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджувались.

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.

Річна інформація емітента за 2015 правлена

Повідомлення про виникнення особливої інформації - обрання Голови НР 04.05.2016.

Річна інформація емітента за 2015

Протокол ЗЗА за 2015

Статут 2016

Положення про НР 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 14.04.2016 (склад НР)

Висновки ревізійної комісії за 2015

Протокол лічильної комісії РЗЗА 2016

Афілійовані особи АТ

Спростування повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року

Поновлене повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 14.04.2016 року

Звіт про фінансові результати за 2015 (звіт про сукупний дохід)

Баланс (звіт про фінансовий стан)за 2015