Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб 30.11.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 04.05.2017

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" за 2016 рік

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "РІВНЕ-АВТО", що відбулися 13.04.2017 р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 14.04.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 13.03.2017

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 10.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Рівне-Авто" на 13.04.2017 року