Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (зі змінами)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Генерального директора) від 11.04.2013 року

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 04.04.2013 року

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 28.02.2013 року