Юридична інформація

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу 24.07.2012 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 24.07.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (Голова НР) від 23.03.2012

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (Члени НР) від 22.03.2012

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.03.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 16.02.2012 року