Юридична інформація

Особлива інформація про змiну складу посадових осiб емiтента (Генерального директора) 17.06.2014

Положення про філію Темп-Авто

Положення про Ревізійну Комісію

Протокол річних ЗЗА 17.04.2014

Висновки аудитора за 2013

Річний фінансовий звіт за 2013

Статут 2012

Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік

протокол підсумки голосування за 2012

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ( Ревізійної комісії) 17.04.2014.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб(Голова Ревізійної комісії) 17.04.2014.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17.04.2014.