11.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Генерального директора) від 11.04.2013 року

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (протокол №11/04/2013-1 від 11 квітня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Обрано:
Виконуючого обов’язки Генерального директора Соломчука Сергія Євгеновича (паспорт серії СР №902354 виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 04.04.2002 року) на посаду Генерального директора з 11.04.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: виконуючий обов’язки генерального директора, головний інженер, проходив службу в органах внутрішніх справ, МНС України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Cоломчук Сергій Євгенович