01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - зміна складу посадових осіб (Генеральний директор) 16.11.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Рівне-Авто" 16.11.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ "Рівне-Авто" № 16/11/2016-1 від 16.11.2016 р. та поданої заяви.

Посадова особа Тесленко Вадим Ігорович (паспорт: серія МК номер 650962 виданий 23.01.1998 р. Київським РВХМУ УМВС України в Харківській області), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік, 4 місяці.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Рівне-Авто" 16.11.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ "Рівне-Авто" № 16/11/2016-1 від 16.11.2016 р. та поданої заяви .

Посадова особа Хом`як Віталій Іванович (паспорт: серія СР номер 000641 виданий 21.10.1995 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: регіональний представник, керівник структурного підрозділу, регіональний менеджер, заступник генерального директора - начальник відділу, керівник групи забезпечення продажів блоку споживчого кредиту.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тесленко Вадим Ігорович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(16.11.2016)