01.01

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 21.12.2016р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А повідомляє, що до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.12.2016 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А, каб. № 12, внесені доповнення. Порядок денний доповнений питаннями 12-16 наступного змісту:

12.       Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

12.1.    Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

13.       Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

13.1.    Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО».

 

14.       Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

14.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

15.       Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

15.1.    Уповноважити Генерального директора  Хом’яка Віталія Івановича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

 

16.       Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

16.1.    Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане 05 грудня 2016 року у «Бюлетень. Цінні папери України» № 228.

Генеральний директор                                                                                                              Хом’як В.І.