22.06

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 24.07.2012 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 08.06.2012 року, на 24.07.2012 року об 11:00 годині за адресою: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната № 13, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.

  2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

  3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

  4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

  5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

  6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

  7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

  1. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 18.07.2012 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната №3, до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната №13. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Терещук Сергій Вікторович.

Контактна особа – Снітко Галина Василівна.

Довідки за телефоном: +38(095) 262-71-02

 

Генеральний директор ПАТ «Рівне-Авто»                                    С.В. Терещук