01.01

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації:припинено ФІЛІЮ "ДУБНО-АВТОСЕРВІС".

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 

  1. Загальні відомості

1.1.  Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05391175

1.4.  Місцезнаходження емітента: вул. Київська 110 А, м. Рівне

1.5.  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 64-31-10 (0362) 64-31-10

1.6.  Електрона поштова адреса емітента: urist@rvnauto.rivne.com

1.7.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rivne-avto.ukravto.ua

1.8.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього положення: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філії, представництв.

  2.      Текст повідомлення:

Наглядовою Радою ПІБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (Протокол № 27/02/2015-1 від 27 лютого 2015 року) у зв’язку з необхідністю оптимізації  структури та зниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ "ДУБНО-АВТОСЕРВІС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕ-АВТО" (місце знаходження: 35600, Рівненська обл. м. Дубно, вул. Комунальна 1, ідентифікаційний код: 24177909), що здійснює функції з надання послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

3.      Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.        

 

Генеральний директор                                   Бiлiч Святослав Олексiйович

     27 лютого 2015 року                                            МП